Vår process

De bostäder som behövs ska kunna byggas.

Vi skapar därför stabilitet för byggbolag, projektutvecklare och slutkunder.

Processen

Vi gör en noggrann analys av dina behov, mål och förutsättningar och genomför därefter en skräddarsydd process som är anpassad efter ditt projekt. 

Vår process

1

Dialog

Vi för en kontinuerlig dialog med ett flertal projektutvecklare kring specifika bostadsprojekt.

$

2

Utvärdering

Vi utvärderar projekt för projekt och väljer lägenheter i projekten utifrån våra utarbetade riktlinjer för lägenhetsförvärv.

"

3

Förhandsavtal

Vi tecknar förhandsavtal avseende block av bostadsrättslägenheter enligt standardiserade avtal.

4

Handpenning

Vi betalar handpenning som är skyddad av insatsgaranti från försäkringsbolag.

"
#

5

Option om återköp

Projektutvecklarna kan erhålla option att återköpa lägenheterna enligt vårt optionsavtal. Detta ger projektutvecklarna möjlighet att köpa tillbaka lägenheterna för att själva sälja till konsumenter i anslutning till tillträde.

$

6

Förvärv

Vi förvärvar lägenheterna enligt överenskomna villkor.

"

7

Försäljning

Lägenheterna säljs av oss, eller av projektutvecklarna i enlighet med optionsavtalet, alternativt hyrs lägenheterna ut av oss under en avgångsperiod före försäljning.

Kontakta oss för mer information

12 + 8 =