Genom ett förvärv av en portfölj av lägenheter gör Fyrviken sin första affär. Lägenheterna hör till en nyproducerad fastighet med en bostadsrättsförening i expansiva Nacka med havsnära läge. Portföljen består av lägenheter proportionellt fördelade på flera våningsplan.

Köpare och säljare har överenskommit om att inte kommunicera köpeskillingen.

Vi är glada över att ha förvärvat vår första bostadsportfölj i Stockholm. Detta förvärv är i linje med vår önskan att skapa möjligheter för dagens och framtidens nyproduktion. Genom att gå in i ett tidigt skede med ett tydligt engagemang tryggar vi projektet för fastighetsutvecklaren, bostadsrättsföreningen och övriga köpare.”, säger Gustav Carp, VD på Fyrviken Bostäder AB.

Vill du veta mer?