Om oss

Varför Fyrviken

Fyrviken grundades 2017 med målet att göra det enklare för bostadsutvecklare att realisera sina projekt i ett skede där fastighetsmarknaden för nyproduktion började förändras.

De skärpta lånekraven och begränsningen i erhållandet av lånelöften för bostadsrättsköparen kom att försvåra processen för många fastighetsutvecklare med nyproduktionsbestånd, som fick planerade projekt att stanna upp och delar av bostadsförsäljningen att stanna upp.  för att bostadsköparen skulle teckna avtal såpass lång tid före tillträde. Det etablerade systemet med 18 – 24 månaders väntetid på en lägenhet fungerar inte längre lika bra för bostadsköparen på grund av förändrade bolåneregler.

En osäkerhet runt utformningen av konsumentköpskyddet började råda. Samtidigt försvann de spekulativa köparna.

 

Här såg vi betydelsen av att kunna påverka marknadens stabilitet genom att gå in som garant och underlätta processen för fastighetsutvecklaren och bostadsrättsköparen. Med vår starka kapitalbas och aktieägarlån från delägarna kunde vi tillföra en brygga över det gap som öppnade sig.

Med vår mycket starka kapitalbas och vårt långsiktiga ägarskap samt det stora antalet genomförda projekt i Storstockholm sedan grundandet är det tydligt att vi täcker ett växande behov av en engagerad och finansiell samarbetspartner. 

Vi har pågående dialoger med flertalet av fastighetsutvecklarna på den svenska marknaden. Ytterligare ett antal projekt är nära förestående att kunna genomföras med hjälp av vårt engagemang.

Vad som särskiljer oss från andra aktörer

  • Vi har bred och unik kompetens inom fastighetsutveckling liksom av inköp, försäljning och uthyrning av lägenheter 
  • Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning. 
  • Vi driver, och har själva drivit, bostadsprojekt och har praktisk erfarenhet av hela processen från projektering till inflyttning. 
  • Vi har god erfarenhet av finansiering av fastighetsprojekt och har genom det god insikt i var kapitalbehovet finns, när det uppstår och framför allt vilka risker som respektive fas ger. 
  • Vi har kollegial kontakt med flera av våra kunder. 
  • Vi har ett väl beprövat nätverk inom byggnation, fastighetsförvaltning, uthyrning, mäkleri, besiktning och den finansiella sektorn. 
  • Vi har själva betydande finansiella resurser och är alltid långsiktiga och uthålliga i vårt ägande.

Kontakta oss för mer information

9 + 10 =