Om oss i media

Här hittar du artiklar och nyheter från både oss och andra medier som uppmärksammar oss.

Vill du få mer underlag eller bilder är du välkommen att kontakta:
Gustav Carp:  +46-8 660 94 00, gustav.carp@fyrviken.se

Första affären för Fyrviken Bostäder

Genom ett förvärv av lägenheter gör Fyrviken sin första affär. Detta förvärv är i linje med företagets önskan att skapa möjligheter för dagens och framtidens nyproduktion.

läs mer